APP管理器

App Manager 开源全功能APP管理器v3.1.6

App Manager 开源全功能APP管理器v3.1.6:一款开源免费的全功能安卓应用管理器,功能很多支持查看应用清单,跟踪器,活动,服务,广播接收器,内容提供商,签名,ID等等…